Bibelen Psykologisk Leksikon

Bibelen Psykologisk Leksikon er især inspireret af Neville Goddard er en vigtig kilde til denne side om bibelens symbolik. Ifølge Neville Goddard refererer bibelen ikke til historiske begivenheder men er et psykologisk  leksikon. Historierne i bibelen handler alle om dig. “i bogrullen er der skrevet om mig “(Salmernes Bog 40,8) Navnene i bibelen referer til indre evige tilstande som den evige sjæl passerer indtil han når sin egen sjæls fuldbyrdelse. Ved I ikke, at Jesus Kristus er i jer” (2. Korintherbrev 13:5) Neville taler af erfaring. Han har selv haft mange indre visioner hvor han har været sammen med Jesus, Elisa m.fl.  på et kosmisk plan. Dette er en subjektiv gudsopfattelse. En Hindu eller Buddist vil sandsynligvis opleve andre visioner. Bibelen beskriver dit eget udviklingsforløb lige fra skabelsesberetningen hvor alt blive plantet i dig. 1. Mosebog slutter med at Joseph dør og placeres i en kiste i Ægypten. Dette symboliserer “Den menneskelige Forestillingsevne” som ikke er vækket endnu.  Starten af 2. mosebog beskriver mennekets vej væk fra slaveriet – væk fra Ægypten som symboliserer kroppen. De mange personligheder fortæller historien om hvordan det er muligt at ændre din opfattelse af dig selv. Når dette er gjort vil det ændre din fremtid idet alle begivenheder er fuldbyrdet i dit individuelle sind.

Barabbas:  Ordet Barabbas er en sammensætning af 2 hebraiske ord – BAR som betyder søn eller barn og ABBA som betyder faders søn. Jesus er Guds søn – den frelser. Barabbas er den gamle bevidsthedstilstand som man må give slip på.  Frelseren er her dit ønske som skal ofres dvs. du smelter sammen med det.

Byer: Byerne i bibelen refererer ofte til forskellige bevidsttilstande.

Betlehem Betlehem er fødestedt for både David og senere Jesus Kristus. Navnet Betlehem betyder huset for næring (Brød). Symboliserer ifølge Charles Filmore et sted i fordøjelsessystemet som nærer hele kroppen.

Jeriko  Jeriko betyder “et sted med vellugt”. I modsætning til Jerusalem som står for Selvet hver alt udspringer fra, så repræsenterer Jeriko mere reflekterede tilstande som Intellektet. Jeriko kaldtes også månebyen. Hvis Jerusalem er Solen så er Jeriko Månen, som får sit lys fra Solen. Et for fremtrædende intellektet kan berøve mennesket det åndelige, når det tager overhånd som Jesus illustrerer i Lukas 10:30) “Et Menneske gik ned fra Jerusalem til Jeriko, og han faldt iblandt Røvere, som både klædte ham af og sloge ham og gik bort og lod ham ligge halvdød.” Jeriko var den første by som Israellitterne erobrede da de kom til det hellige land. Se også:  Jerikos Fald – Gamle vaner dør  

Jerusalem Jerusalem symboliserer byen for fred og fuldbyrdelse – Selvet. I skabelsesberetningen kaldes Jerusalem også for Shechem som betyder den sande retning.

Se også: Jesus indtog i Jerusalem  

Dekretering   Dyr: Vi får i skabelsesberetningen at vide at Adam skulle give alle dyr navne. hvad Adam kaldte de forskellige levende Væsener, det skulde være deres Navn……Mennesket gav da alt Kvæget, alle Himmelens Fugle og alle Markens Dyr Navne” (1. Mosebog 2,19-20) Du er Adam og Dyrene symboliserer forskellige stemninger og følelser. Giv et navn til et ønske, berør det med følelsen og stemningen (ønsket) tager form.

Fisk Fisk symboliserer hvordan ideerne er arrangeret usynligt i dit sind som senere vil udmønte sig som tilstande og omstændigheder i dit liv.

Fugle Fugle står for de uendelige ideer som udspringer inden i dig.  

Heste Heste symboliserer sinde  

Elijah eller Elias Elijah er et hebraisk navn som betyder “Min Gud er Jehovad”. Elijah symboliserer en bevidsthedstilstand i mennesket som har den højeste magt,  men ingen kærlighed i hjertet. Ubegrænset magt uden samvittighed betyder man kan gøre alt. Dette var netop hvad Elijah gjorde. Han var voldelig ud i det ekstreme.  Han dræbte børn som kritiserede ham, dræbte 450 profeter som var tilhængere af Baal guden etc. For at have ubegrænset magt må sindet være disciplineret med enorm viljestyrke og hypnotisk manipulerende kraft. Hele kongernes bog i det gamle testamente handler om forskellige former for magt – en epoke i menneskets udviklingsvej. For at lære ydmyghed kan det være nødvendigt at have meget at miste og så når man er på toppen af magten så kommer faldet. Et kærligt hjerte udvikles gennem erfaring når man har haft magten og man har lært at skelne mellem godt og ondt. Den udviklingsvej der startede i Moses, når magtens tinde i Elijah tilstanden for at blive færdigudviklet i Joshua (Jesus)tilstanden.  

Getsemane have

mgc

Getsemane have hvor Jesus bad aftenen før sin korsfæstelse er symbol på et sted i bevidstheden hvor du er i stand til at kontrollere dit sind uden anstrengelse. Hvor du er i stand til at fokusere opmærksomheden på det den bevidsthedstilstand du higer efter, uden at dit sind flakker omkring.

Golgatha: Golgatha er det sted ved kraniet hvor forestillingsevnen sidder.

Gud: YHVH- GUD – YUD HEH VAV HEH Guds Navn

Habakkuk:  – At omfagne.

Hebraisk Alfabet Himlen:  Underbevidstheden

Israel: Israel betyder “Gud Hersker” .Symboliserer det som er virkeligt i din forestillling – det som du virkeligt ønsker.

Jakob  Jakob betyder den der træder i steder for. 

Se også: Isak velsigner Jakob – Ønsket

Jesse  יִשַׁי Yishay {yee-shah’-ee} Jesse *)var Davids fader. Betyder YHWH, JEG ER, Gud eksisterer. Jesse symboliserer den evige eksistens (JEG ER). Jesse  tilstanden er når mennesket er blevet eet med Gud. Davids fader var Jesse. Der er ingen referencer er til at Jesse skulle have nogen fader i bibelen, idet Davids fader var Gud. Han var Melchizedek  – ingen baggrund. “JEG ER” er selv baggrunden for alt i skabelsen. Davids slægtskab ifølge Ruts bog og Krønikerne er i følge flere forskere noget som er tilføjet senere. Jesse relaterer til Jesus Kristus idet hans hjem var i Bethlehem. *)I den autoriserede danske oversættelse fra 1992 er man gået ud fra det aramaiske navn iyshay {ee-shah’-ee} og kalder ham derfor Isaj.  Aramaisk var det sprog man talte i Babylonien. De fleste bibelforskere mener at hebraisk var mest udbredt på jesus tid i Israel, mens der var færre der talte aramaisk og græsk. Det gamle testamente med 929 kapitler er skrevet med  hebraisk skrift. 10 kapiter er skrevet med phonetisk aramaisk – men med hebraiske bogstaver.    

Jesus Kristus (Joshua eller Jehoshua) Juda og Tamar  – Det eneste man kan give er sig selv

Karaktertræk

Fattig i ånden I den første af saligprisningerne Mathæus 5 vers 3 siger Jesus i bjergprædiken: Salige er de fattige i ånden for Himmeriget er deres” Fattig i ånden betyder her at man mangler basale ting i livet og kan derfor have et stærkt ønske om at lave noget om og opnå en bevidsthedsændring (himmeriget). Hvis man er rig i ånden derimod er man for selvtilfreds og nærer ikke noget ønske om at ændre på tingenes tilstand.

Retskaffen Retskaffen betyder at være den du ønsker hvor din bevidsthed er knyttet til usynlige bevidsthedstilstande som du er bevidst om. Hvis du f.eks er bevidst om at du har fokus på et bestemt mål f.eks. et bedre helbred så er du retskaffen ifølge bibelens symbolik.  

Sagtmodig De sagtmodige skal arve jorden da de har et sind som er så blidt og i harmoni med det sjælelige at det kan udføre enhver handling.  

Korsfæstelse Når du ved hvad der vil frelse dig, slipper du det som du er nu (Barabbas) og alt hvad det repræsenterer. Derved har du udført en mental korsfæstelse – du har taget dit eget liv i forbindelse med din gamle tilstand som nu ikke får opmærksomhed mere og derfor er død for dig. 

Moses – Bevidsthedens Browser

Om at bede i Jesus Kristus navn Hvad betyder det at bede i Jesus navn? I Johannes evangeliet 14,13 får vi at vide athvad som helst I bede om i mit Navn, det vil jeg gøre, for at Faderen må herliggøres ved Sønnen” Navn betyder her natur. At bede i Jesu navn betyder at hæve bevidstheden og blive eet med det ønskede objekt. Det er naturligt at søge et smukkere personligt liv. Det er rigtigt at ønske sig større forståelse, sundhed og sikkerhed i tilværelsen. Dette er smukt beskrevet i Johannes evangeliet ” Bed, og I skal få, så jeres glæde kan være fuldkommen.”(Johannes 16:24)  

Om at dø i sine synder  At dø i sine synder betyder at man ikke tror på det man ønsker at være.  ” hvis I ikke tror, at jeg er den, jeg er, skal I dø i jeres synder”(Johannes 8,24).

Om at tjene 2 herrer I Mathæus Kap 6, 24 står der at “Ingen kan tjene to herrer. Når du derfor fjerner din opmærksom fra een bevidsthedstilstand og retter den mod en anden så dør du til een Bevidsthedstilstand og gør den anden levende.

Omgivelser Omgivelserne symboliserer Guds klæder. Din bevidsthed er Gud og omgivelserne er en manifestation af din bevidsthed

Ordet

I begyndelsen var ordet I starten på Johannes evangeliet står der “I begyndelsen var ordet” Man kan her se på ordet som et ønske der svømmer rundt i bevidstheden og som søger at blive inkarneret. Ønsket har i sig selv ingen realitet – da kun bevidstheden er eneste realitet. I samme vers hedder det “Og ordet var hos Gud” (Johannes 1:1) Her går vi et trin videre i manifesteringen idet du bliver  bevidst om dit ønskes fuldbyrdelse, for bevidsthed skal der til for at ønsket kan blive undfanget.

Paktens Ark og Tabernakel Paktens Ark var i det gamle testamente en guldbeklædt helligdom som stod i den allerhelligste del af Jødernes transportable tempel Tabernakel. Gud lovede Israelliterne at bo iblandt dem gennem Paktens Ark.  Mens Tabernakel symboliserer kroppen så er Paktens Ark Sjælen.

Pontus Pilataus Symboliserer Fornuft og fakta – dvs. det som sanserne fortæller

Rahab   Skabelsesberetningens Symbolik  

Skyen over helligdommen – Bevidsthedens Sky

Sten De 10 bud var skrevet på stentavler for de som var ude af stand til at forstå den dybere betydning. Stene står for det den mest ydre og bogstavelige forståelse af de spirituelle sandheder.  

Teophilos En tilstand man indtræder i når man har et ønske om at vide mere om Gud.

Vand Vand symboliserer den skjulte betydning af den ordrette bogstavelige forståelse.

Vin Mens stene symboliserer det bogstavelige og vand den symbolske betydning så symboliserer vin forståelse på det spirituelle plan.

VintræetBevidstheden giver liv til din verden

“Jeg er vintræet, I er grenene“. (Johannes . 15,5) Bevidstheden er vintræet og grenene er de egenskaber du er bevidst om, og derfor holder i live. Ligesom en gren ikke har noget selvstændigt liv medmindre den er forbundet med træet, så forsvinder de ting i dit liv som du ikke er bevidst om. Din bevidsthed er livets saft som holder alt levende i din verden.  

Vinden Står for åndedrættet eller ånden.

Ægypten Står for kroppen. Flugten fra Ægypten som beskrevet i det gamle testamente hanler om at blive frigjort fra kroppen og sansernes slaveri.