Fra Subjektiv Virkning til ny Objektiv Årsag

Årsag og virkning -Reversibilitetetsloven 

Reversibilitet er evnen til at gå tilbage til en tidligere tilstand. Dette er en meget vigtig lov idet den sætter dig i stand til at forudse effekten af en reversibel transformation når den direkte transformation er verificeret. Denne lov gælder overalt. Hvis varme kan frembringe elektricitet så kan elektricitet frembringe varme. På samme måde som

“hvis et fysisk faktum kan frembringe en psykologisk tilstand  så kan en psykologisk tilstand frembringe et fysisk faktum,”

Hvis årsagen kan frembringe en virkning så kan virkningen frembringe en årsag osv. Aller transformationer er reversible.

Hvis du ved hvilken glæde du føler når du har fået en ny bil, så ved du samtidigt hviken tilstand du må vække indvendigt for at opnå den tilstand. Du må vække og nære den følelse inden i dig at du allerede har bilen. Derved vil du manifestere den ydre tilstand af at være bilejer som ville have frembragt denne specielle indre tilstand af glæde.

Denne lov forklarer hvorfor “Tro” er essentielt når man laver forstillingens magi. Det er ikke en blind tro, eller en tro på en ukendt Guddom,  men tro som er gennemtrængt af forståelse. Troen er substansen for det objekt man håber på og beviset for de ting som ikke kan se. Det en ren subjektiv tro, som først er tilgængelig når det bevidste sind ikke længere er i opposition til at acceptere det der ikke endnu er manifesteret.

“Han kalder på det, der ikke er til, så det bliver til” (Romerbrevet 4:17)

 glbs

 

 

 

 

 

Til Barbados

Neville fortæller i nogle af sine bøger at han i  efteråret 1933 i New York henvendte sig til sin lærer Abdullah med et problem. Abdullah spurgte ham kort “Hvad ønsker du?” Neville fortalte ham at han gerne ville tilbringe vinteren sammen med familien på Barbados men problemet var at han ikke havde fem flade ører.

Derpå svarede Abdullah “Du ønsker at tage af sted Neville ? Du er allerede taget af sted !”

“Hvis du kan forestille dig at være Barbados” sagde han. “tænke og iagttage verden fra denne bevidsthedstilstand istedet for at tænke om Barbados, så vil du tilbringe vinteren der. ” Du skal ikke tage dig af hvordan du kommer der. Hvis du er på Barbados i din forestillingsevne så vil denne bevidsthedstilstand finde en måde hvor den bedst kan realisere sig selv. Du må forestille dig selv i den tilstand hvor dit ønske er opfyldt. Dette er ikke fri fantasi men en sandhed som du kan verificere ud fra erfaring.”

Neville forlod Abdullah i forvirret tilstand, idet han sagde til sig selv. Jeg har ingen penge, intet job og jeg er ikke engang særlig godt klædt på og alligevel er jeg på Barbados! Han fulgte imidlertid Abdullahs instrukser til punkt og prikke. Nat efter nat lagde Neville sig til at sove med den antagelse at han sov i sin faders hus. Når han gik på New Yorks iskolde gader forestillede han sig at det var varmt og at der var kokuspalmer på hovedgaden. Han brugte herved reversibilitetsloven i praksis.

Da han to uger senere var han ikke kommet nærmere sit mål besøgte han Abdullah igen. Abdulla som bar turban på hovedet rejste sig op fra stol i stuen og sagde til ham. “Jeg har sagt at du allerede ER på Barbados” hvorefter han smækkede døren i efter sig.

Dampskibet som afgik fra New York den 6. december var sidste chance for at nå Barbados inden jul. Da Neville besøgte Abdullah igen den 3. December gentog han “Du ER i Barbados” hvorefter han igen smækkede døren i.

Om morgenen den 4. december fandt han et brev under døren fra sin bror Victor, som skrev at han havde et stærkt ønske om at familien var samlet i julen og bad Neville anvende den vedlagte billet med damperen til Barbados med alt betalt. Der var også 50 $ i kuverten, så han kunne købe lidt tøj og et par sko som han ville have behov for til rejsen. Der stod endvidere i brevet at der kun var en plads på 3. klasse på dampskibet. Neville var indforstået med at anvende billetten og da han fortalte Abdullah historien udbrød han “hvem har fortalt dig at du skal rejse på 3. klasse ? Du er på Barbados og du rejste på 1. klasse”

Neville så ikke Abdullah før afgang, men da han nåede skibet fortalte billetkontrolløren ham at der var en afbestilling så han skulle rejse på 1. klasse, hvilket han gjorde med største fornøjelse. Neville sejlede i 2 dage før han nåede Barbados hvor han tilbragte en vindunderlig vinter.