Bevidsthedens Dualistiske Natur

Bevidsthedens dualistiske natur

 

JEG ER – Bevidstheden

Begynd at tro på at din bevidsthed er Gud. Påberåb dig at du har alle de egenskaber som du før tillagde en ydre Gud og begynd at udtrykke disse.

“JEG ER” er det fineste aspekt af bevidstheden som gennemtrænger alt. Du var bevidst om at du eksisterede allerede før skabelsen og vil også være det efter skabelsen ophører. Undertiden kan man opleve dette plan i meditation, hvor det eneste der eksisterer er bevidstheden om ens egen eksistens.

“Jeg er, før Abraham blev født” (Johannes 8:58)

Gud er din bevidsthed: “Dersom Herren ikke bygger huset, arbejder bygmestrene forgæves” (Salmernes bog  127:1)

Medmindre du søger det som er etableret i din bevidsthed så vil dit arbejde med at finde det være forgæves, da alt starter og slutter i bevidstheden.

Bevidsthedens dualistiske natur

En klar forståelse af den menneskelige bevidstheds dualistiske natur er grundlaget for at få forestillingens magi til at fungere. Bevidstheden har både en bevidst og en underbevidst del. Underbevidstheden som er ansvarlig for enhver vilkårlig handling, er den del man bruger mest i en forestilling. Underbevidstheden er hvad mennesket er, mens den bevidste del  står for det som mennesket ved. ” Jeg og faderen er eet, men min Fader er større end mig”. Underbevidstheden og den bevidste del er eet men underbevidstheden er større end den bevidste del.  ” Faderen, som dvæler i mig, gør arbejdet.” Underbevidstheden gør arbejdet.

Det som vi er bevidst om udpringer i det vi ikke er bevidst om. Vores underbevidste antagelser influerer ikke alene på vores adfærd, men danner mønstreret for hele vores objektive eksistens. Det er kun disse underbevidste antagelser som har magt til at sige  Lad os skabe mennesker  i vort billede, så de ligner os” (1. Mosebog 1,26).

NB: Det hebraiske ord for mennesker er Adam som her står her for den objektive eksistens.

Indeni den tomhed vi kalder søvn er der en årvågenhed til stede*1. Mens kroppen sover løsner denne årvågenhed menneskets ubevidste antagelser fra evighedens skatkammer.

“Sæt mig på en prøve, om ikke jeg åbner himlens vinduer for jer og udøser velsignelse i overflod  over jer,  siger Hærskarers Herre.” (Malakias Bog 3:10)

Forestillingens magi modificerer eller ændrer fuldstændigt vores underbevidste antagelser og en ændring i antagelsen medfører en ændring i udtrykket.

Det bevidste sind slutter sig til noget induktivt gennem  observation, erfaring og uddannelse. Det har derfor svært ved at tro hvad fornuften og de induktive sanser benægter.

Underbevidstheden fungerer deduktivt idet den antager udsagnet til at være sandt og materialiserer det  i den fysiske verden som svarer til udsagnet. Det bevidste sind er kilden til det udsagn som underbevidstheden fuldbyrder. Hvis underbevidstheden var mere initiativrig i sin måde at slutte sig til noget ville menneskene ikke kunne holdes ansvarlig for deres handlinger.

Mennesket transmitterer ideer til underbevidstheden gennem følelserne. For lidt følelser eller for meget intellekt er store anstødssten i at få loven om tiltræknng til at virke.  Underbevidstheden kommunikerer fra eet sind til et andet gennem telepati. Dine uudtrykte overbevisninger om andre bliver transmitteret til dem uden deres bevidste viden eller samtykke, og hvis deres underbevidsthed accepterer dem vil de have indflydelse på deres adfærd. De eneste af dine ideer som deres underbevidsthed afviser er de som de ikke selv ønsker at være sande for andre.

NB: Hvis du f.eks. ikke mener at det er sandt at overvægtige mennesker er dovne, så er du selv beskyttet mod at andre projicerer samme ide mod dig. Martinus udtrykte noget lignende ved at han sagde at det du ikke kan nænne at gøre mod andre, er du selv beskyttet imod. Hvis du tænker kærligt mod andre mennesker vil andre mennesker også tænke kærligt om dig og disse tanker vil blive accepteret af din underbevidst og virker derfor selvforstærkende.

“Ikke engang i tankerne må du forbande en konge, ikke engang i dit soveværelse må du forbande en rig; for himlens fugle kan bringe ordene videre, og de vingede væsener kan fortælle, hvad du sagde” (Prædikens bog 10:20)

*1. I en bestemt tilstand af selvrealisering vil man opleve at denne årvågenhed er til stede selv i dyb søvn. Et sådan menneske vil være bevidst om hvad der sker i kroppen når vedkommende sover og i nogle tilfælde vil de også være bevidst om hvad der sker i det rum de sover i. Jeg kender personligt nogle som har den erfaring.