Dekretering – Indre Beslutning

Dekretering (Decree på engelsk) er baseret på bevidsthedens uforandelige princip. Det er svært at skabe forandringer ved at man fremsiger bekræftigelser højlydt. Ofte kan de endda bekræfte det modsatte. Dekretering foregår derimod i bevidstheden. Det som du er bevidst om, er det som du har dekreteret, eller bestemt  dig til i din bevidsthed. Gennem dekretering er alt muligt. Dekretering foregår ved at du hæver din bevidsthed til ønsket føles naturligt. Det hebræiske ord for dekretering “gazar” kan også betyde at man skærer noget fra. Når man er urokkeligt besluttet på noget vil det altid  indebære at der en nogle aktiviteter eller karaktertræk som man må fjerne eller ændre.

“Beslutter du noget, vil det lykkes, og lyset vil skinne på din vej.” (Jobs bog 22:28)

I Johannes evangeliet 12:32 siger Jesus “Hvis jeg er blevet løftet op fra jorden, vil jeg drage alle (manifestationer) til mig”

Med andre ord hvis du løfter dig selv op i bevidstheden til ønsket føles naturligt, vil du tiltrække at ønsket bliver manifesteret. Det græske ord pas har mange betydninger bla. “alle ting”. Det græske ord “ean” betyder hvis.