Hemmeligheden er Følelsen

Hemmeligheden er Følelsen

 

shds

Underbevidstheden er skabelsens skød. Ideer bliver formidlet til underbevidstheden gennem følelsen som eneste medium.

Ingen ideer kan trænge ned i underbevidstheden medmindre de bliver følt, og når det sker, vil de blive udtrykt hvadenten de er gode, skadelige eller ligegyldige.

 

Som en følge heraf, kan et menneske som ikke kontrollerer sine følelser, meget nemt komme til fodre underbevidstheden med uønskede tilstande. Med kontrol af følelserne menes der ikke. at man skal beherske eller undertrykke følelserne. Der er snarere tale om at man disciplinerer selvet til kun at forestille sig og nære de følelser som bidrager til din lykke. Tænk aldrig sympatisk de forkerte tanker i nogen form. Dvæl ikke i din egen eller andres mangler. Hvis man gør det vil man præge underbevidstheden med disse begrænsninger. Dette er opskriften til et fuldt ud lykkeligt liv. Resten er kommentarer.

Enhver følelse sætter et aftryk i underbevidstheden og medmindre den bliver modvirket af en stærkere modsatrettet følelse, så må den komme til udtryk. “Jer er sund” er en stærkere følelse end “jeg vil være sund” fordi den er en tilstand som kan føles i nuet. Det er vigtigt ikke at undertrykke sine følelser da det kan være starten på en sygdom. Alle ændringer i ens måde at udtrykke sig på foregår ved at man ændrer sine følelser og en ændring i følelserne er en ændring i skæbnen. Al skabelse foregår i underbevidstheden.

Chancer, ulykker eller forudbestemt skæbne er ikke ansvarlig for det som sker med dig. Det er underbevidsthedens indtryk som afgør din verdens tilstand. Underbevidstheden er ikke selektiv – den accepterer det som værende sandt som du føler er sandt. Den er ligeglad med om du føler dig rig, fattig, stærk eller svag.

“Jeg ved og er af Herren Jesus blevet overbevidst om, at intet er urent i sig selv, men for den, der regner noget for urent, er det urent.” (Romerbrevet 14:14)

Stop med at spørge dig selv om hvorvidt du er værdig eller ej. Det er ikke dig selv som skaber dine ønsker. De bliver dannet indeni dig som følge af den måde du selv gør krav på at være. Når du er sulten så ønsker du automatisk mad. Når du er fængslet så ønsker du dig automatisk frihed. Du spørger ikke dig selv om du er værdig eller ej. Dit ønsker ER simpelthen. Undlad enhver bdømmelse om hvorvidt du er værdig og hæv din bevidsthed op på niveau med følelelsen af ønsket. Smelt sammen med ønsket.

Som en følge af at underbevidstheden har denne egenskab er  alt muligt for menenesket. Hvad som helst som sindet kan føle som værende sandt vil underbevidstheden materialisere. Dine følelser skaber det mønster som din verden bliver indrettet på og en ændring i følelsen skaber en ændring i mønstret.

I samme øjeblik som underbevidstheden bliver præget af et indtryk eller følelse du har, så accepterer den følelsen som et faktum der eksisterer indeni den selv. Den  starter derpå straks med at frembringe et nøjagtigt objekt udtryk af denne følelse og det fejler den aldrig med.

Der er intet hemmeligt, som ikke skal åbenbares, og intet skjult, som ikke skal blive kendt .Derfor: Hvad I har sagt i mørket, skal blive hørt i lyset, og hvad I inde i kamrene har hvisket folk i ørerne, skal prædikes ud fra tagene. “. (Lukas 12:2-3)

Med andre ord så vil dine skjulte overbevisninger som du tror på blive set åbent i din verden. I det øjeblik du indser at du allerede er det som du søger og begynder at gøre krav på det så vil beviset komme til syne. Princippet er givet ved disse ord:

 “Hvem leder I efter?”  “Jesus fra Nazaret”, svarede de. Jesus sagde til dem: “Det er mig” (Johannes 18:7-8)

Vi får at vide i Jerimias 29,13 at  Søger I mig, skal I finde mig. Når I søger mig af hele jeres hjerte”

Du må altså søge i efter den ønskede tilstand i bevidstheden, indtil du mister dig selv i følelsen af at være smeltet sammen med objektet. Derefter vil ønsket manifestere sig i din verden. Dit problem er helbredt i det øjeblik du berører følelsen af at være helbredt. Dette er vist i bibelen i følgende  udsagn:

rrvdjss2

 

 

Hvem var det, som rørte ved mig”?…”Der var en, som rørte ved mig, for jeg mærkede, at der udgik en kraft fra mig” (Lukas 8:45)

 

I det øjeblik du rører ved følelsen af at være helbredt udgår der en kraft fra dig som manifesterer sig selv som healing.

Underbevidstheden ændrer heller aldrig et indtryk som mennesket har accepteret, men giver dem fysisk form. Hvis man f.eks. har en følelse af håbløshed, så er det det samme som at imprægnere underbevidstheden med følelsen af fiasko.

Underbevidstheden er feminin mens den bevidste del er maskulin. Dette illustrerede de gamle profeter ved  at kalde underbevidstheden for kvinden som skulle være underlagt manden – den bevidste del. Meget belejligt har mændene igennem tiderne brugt disse udsagn som påskud  til at undertrykke kvinderne.

“Ligesom kirken underordner sig under Kristus, sådan skal også I hustruer underordne jer under jeres mænd i alt”. (Efeserbrevet 5:24).

Underbevidstheden er mere lydhør overfor overtalelse end at blive kommanderet med og repræsenterer mere den elskede hustru end en tjener.

“og de to skal blive ét kød…… Dette rummer et stort mysterie….” (Efeserbrevet 5:31-32).

Her henfører Paulus til bevidsthedens mysterie. Bevidstheden er i virkeligheden kun een men synes at være todelt på den måde den skaber verden på.

Det er lettere at tilskrive dine følelser til ydre begivenheder i verden end at indrømme at begivenhederne i verden blot afspejler dine indre følelse. I samme øjeblik du ændrer dig vil påvirkninger fra verden også forandre sig.

“Et menneske kan ikke tage imod noget uden at have fået det givet fra himlen” (Johannes 3:27)

“Guds rige er inden i Jer” (Lukas 17:21)

Intet kommer udefra; alt kommer indefra. Du kan umuligt se andet end indholdet af din eget bevidsthed i den ydre verden. Det vil være nytteløst at prøve at finde det i den ydre verden som du ikke føler indvendigt.

“For den, der har, til ham skal der gives” (Mathæus 13:12)

 Se også: Isak velsigner Jakob – Ønsket