Jesus Navn Betydning Jehoshua

Jesus Kristus (Joshua eller Jehoshua)

  joshuaYUD HEH VAV SHIN AYIN

Ordet Jesus er i de originale græske tekster “Iesous”. På engelsk findes der ikke denne “J” lyd så de udtaler istedet Jesus som “Djesus”.

“Fader tilgiv dem, for de ved ikke hvad de gør” (Luk 23:34)

Hvis vi sammenligner Jesus navn Joshua som det hed på hebraisk med Guds navn YHVH  så ser vi at de første 3 bogstaver i Guds søns navn  YUD HEH VAV er de samme som i Guds navn, med SHIN OG AYIN tilføjet til sidst. Derved bliver navnet YUD HEH VAV SHIN AYIN.

Vi ser her skabelsens kraft YUD sat sammen med øjet HEH så evnen til at erfare eller forestille sig det som sanserne benægter selv bliver undfanget. SHIN og AYIN (tand) et tilføjet. Shin betyder tand. En tand har kraft til at konsumere, at opsluge. Mennesket må have denne kraft indeni.

Derved bliver mennesket i stand til at opsluge det man ikke bryder sig om og ændre det. Hvis ikke mennesket havde dette SHIN indeni sig ville man for altid være dømt til at leve med sine fejltagelser. SHIN er derved et udtryk for Guds uendelige barmhjertighed for SHIN  tillader dig at være adskilt fra bevidsthedstilstande som du før har udtrykt. YUD HEH VAV SHIN AYIN = YHVH (GUD) er frelseren

I Johannesevangeliet Kap 10 får vi at vide af Jesus at Det, min fader har givet mig, er større end alt andet” — og “Jeg og Faderen er ét”

Kristus er her den menneskelige forestillingsevne mens den altomfatttende Bevidsthed er Gud Faderen. 

Hele universet starter og slutter i den menneskelige forestillingsevne som er Guddommelig. Eftersom du er rodfæstet i det Guddommelige kan du kun frembringe det som din forestillingsevnes natur – roden – tillader. Enhver forandring som du ønsker i den ydre verden kan derfor kun finde sted når du ændrer dens kilde som er dig. Efterhånden som du vækkes og forestillingsevnens øjne åbnes vil du erfare at alt det du ser i det ydre er en manifestation af dig selv.