Judas – Den Der Åbenbarer Sandheden

יְהוּדָה Yehuwdah

Judas er en græsk oversættelse af det hebraiske navn Juda. Ligesom Juda i det gamle testamente er betydningen den samme “At lovprise, at takke, at eksplodere af lykke”. 

Judas symboliserer den tilstand af glæde i det øjeblik du smelter sammen med dit ideal i din forestilling. Judas bliver traditionelt anset for en forræder. Det græske ord for forræder “paradidomi” kan imidlertid også betyde at åbenbare eller præsentere.

Jesus Kristus bliver kaldt Guds ord eller sandhedens ord. Den som åbenbarer sandheden er Judas. Hvem andre end Gud kan åbenbare sandheden om Gud ? Så hvis nogen åbenbarer at Kristus er Gud så må det være Gud selv.

jds2“Det er ham, som dyppede i fadet sammen med mig, der vil åbenbare mig”. (Mat 26:23)

 

 

 

Hvem anden end mig selv kan dyppe sammen med mig?

Hvis vi ser på Markus 14 kapitel vers 41-45

Så taler Forestillingsevnen (Jesus) “Timen er kommet” Hvert menneske har sandheden begravet inden i sig. En dag vil ordet bryde frem og frøet ekspandere til livets træ.

Bemærk at det ikke var Judas som tog af sted for at fortælle hvad han havde hørt. Judas er den der åbenbarer. Ingen kender til hvem forræderen er. Kun at han skulle gå hurtigt ind, og straks gå hen til den som er blevet åbenbaret og kysse ham. 

Judas navn staves “Yud Heh Vav Dalet Heh” [Ye-hu-da]. Guds navn er  “Yud Heh Vav Heh”, som kaldes “JEG ER”.Judas hedder Iscariot til efternavn. “Is” betyder menneske og “Cariot” betyder “tømrer” eller “at lægge tømmer”.

Ordet Judas begynder med Yod som symboliserer Guds kreative hånd.  Så vi har det gudddommelig navn “JEG ER” med “dalet” indsat i det. Dalet, det 4. bogstav i det hebraiske alfabet, symboliserer en dør.  I Johannes evangeliet får vi at vide: Jeg er døren. Den, der går ind gennem mig, skal blive frelst” (Joh 10:9)

Du kan kun komme igennem een dør. Det er gennem bevidsthedens dør at Judas træder ind og omfavner dig.  Bogstavet Vav symboliserer et søm. Han forråder dig ved at åbenbare dig selv som værende det væsen, på hvis skulder manges ansvar og autoritet er hæftet sammen med ham.

Judas er den tilstand hvor din bevidsthed åbenbarer sig for sig for sig selv (Gud) – hvor ønsket du har sået begynder at spire. Derefter bliver du overladt til dine fjender – som er dem som ikke ved at Guds åbenbaring udfolder sig inden i dig.

“Fader tilgiv dem, for de ved ikke hvad de gør” (Luk 23:34)

Hele verden er et teaterstykke hvor vi spiller alle roller. Judas er ikke alene den vanskeligste men også den vigtigste rolle at spille for uden Judas kan Kristus ikke vækkes inden i dig. .

Kun den som kender Gud kan åbenbare Gud. Mens de andre disciple løber bort så var det kun Judas som ikke forlod Jesus i haven. Judas blev tilbage og åbenbarede Jesus ved at kysse ham, hvorpå Jesus sagde:

oi“Min ven, gør det, du kom for at gøre”(Mat 26:50). *1

 

 

Vi er nødt til at fortælle verden at Gud er forestillingsevnen. Der er blevet bygget kirker til Johannes og Peter. Det er kirker som er bygget til bevidsthedstilstande. Ingen kirker er blevet bygget til Judas. Læg mærke til at Judas er den eneste Jesus kalder “Ven”. Simon Peter blev kaldt Satan tidligere. Til Judas sagde han “Åbenbar mig”

Når Judas rolle spilles er vi i slutningen af teaterstykket. Man åbenbarer identiteten af universets kreative kraft og begår derefter selvmord og derved blive forenet med den han forråder. Man er nødt til at dø til den tilstand man var før for at blive det man ønsker. De andre 11 disciple var ikke i stand til at begå selvmord dvs. til at slippe alle andre tanker og kun leve i Kristus (forestillingen).

Judas hang sig i et træ. Træet symboliserer kroppen. Judas selvmord symboliserer hermed en afsondrethed eller adskildhed fra den tidligere tilstand som kroppen og sindet oplevede. Den som levendegør Judas tilstanden indvendig lærer at distancere sig fra problemerne og rette opmærksomheden på frelseren dvs. løsningen.

Når man indser at når man har realiseret sit ønske og bliver ved med dette, så er man villig til at opgive sit liv (den nuværende opfattelse af sig selv) for sin ven, ved at trække sin bevidsthed tilbage fra det han er bevidst om at være og antage den bevidsthed som han ønsker at være.

Når mennesket vågner fra sin udiciplinerede tilstand vil Judas som verden i sin uvidenhed har nedgjort, blive højt værdsat. Gud er kærlighed og der er ingen større kærlighed end dette – at give sit liv for en ven.

“Større kærlighed har ingen end denne, at sætte sit liv til for sine venner.” (Joh 15:13)

Judas var dybt foruroliget over at han havde åbenbaret Jesus. Folk kan misbruge loven om tiltrækning til at forestille sig noget dårligt for andre, men det vil ramme dem selv. Derfor opfordrede Neville folk til at man kun forestiller sig det bedste i verden for sig selv og andre.

For at opsummere så har Judas en dobbeltrolle

1. Tilbagetrukkenhed. Medmindre man er i stand til at distancere sig fra sin nuværende opfattelse af sig selv – vil man ikke kunne blive det man ønsker.

2. At åbenbare Kristus. Dette er en højere indre tilstand hvor bevidstheden antager og bliver ønsket (Kristus).

*) Judasevangeliet – et Gnostisk skrift som man fornyligt har oversat fra koptisk til engelsk synes at være meget i tråd med Nevilles opfattelse af Judas.

I dette skrift fastslår Jesus at Judas vil ofre mennesket – det fysiske menneske med den kødelige krop – som er den biologiske basis for personen Jesus. Med andre ord synes Jesus her at indikere at Judas vil hjælpe den indre Jesus – den spirituelle person, den sande person med at blive frigjort.

Judas fremstår som en insigtsfuld discipel i Judasevangeliet og her er han fuldstændig hengiven til Jesus. Jesus minder Judas om at han nu er blevet fuldt ud informeret om spirituelle ting og han opmuntrer ham til at fokusere på det guddommelige lys og stjernerne for at blive oplyst.

*)Marvin W. Meyer, The Gnostic Gospels of Jesus, HarperOne (February 15, 2005)