Loven om Tiltrækning – Forestillingsevnens Magi

Loven om Tiltrækning kaldes også for Loven om Manifestering. Neville kaldte den for Forestillingsevnens Magi. Kort fortalt kan den beskrives således:

1. Din bevidsthedstilstand bestemmer livets vilkår og omstændigheder

2. Du kan vælge en hviken som helst tilstand at identificere dig med gennem forestillingsevnens magi

3. Du kan være hvad som helst du ønsker

4. I praksis skaber man en teaterscene i forestillingen som man selv deltager i og som indbefatter fuldbyrdelsen af dit ønske.

5. Det er vigtigt at fastslå at Nevilles lære ikke kun er en metode til at opfylde ønsker (at blive frelst fra den gamle bevidsthedstilstand). Når man har fået tiltro til loven om tiltrækning gennem erfaring så er det ultimative mål at vække Kristus eller frelseren inden i. Derved vil  der sker en transformering af bevidsthedstilstanden. Denne transformering kaldte Neville “Løftet” (The promise).

Bevidsthedstilstanden er summen af alt hvad du tror og accepterer som sandhed. Ved at du ændrer dine tanker kan du ændre din skæbne.

I det følgende er denne lov om manifestering udlagt i lyset af bibelens symbolik. Neville mente ikke bibelen refererer til historiske begivenheder men at den kan opfattes  som en psykologisk og spirituel manuel.

Hvis man beder om at man bliver rig mens man føler sig fattig så vil Gud skænke dig fattigdom. Succesfuld bøn efter Nevilles metode består i at kræve, ikke i at tigge. Dette er at bede om rigdom ved at se bort fra hvad sanserne fortæller og antag rigdommens natur.

Loven om tiltrækning er ikke begrænset af tid og rum men man har ikke selv indflydelse på hvordan og hvornår ens ønsker bliver opfyldt. Guds veje er uransagelige som der står i bibelen.

“Låner jeg morgenrødens vinger og slår mig ned, hvor havet ender, så leder din hånd mig også dér,” (Salmernes bog 139:10)

Forestillingens magi er en kunstart der ligesom enhver anden kunstart behøver praksis for at mestre. Det er ikke de ydre ceremonier som giver resultater i denne kunstart, men en indre kontrolleret forestillingsevne i en afslappet tilstand.

I Mathæus Evangeliet 6 får vi at vide at “Når du  beder, så gå ind i dit kammer og luk din dør og bed til din fader, som er i det skjulte. Og din fader, som ser i det skjulte, skal lønne dig.” og  “Når I beder, så brug ikke tomme ord der gentages”

NB: Det græske ord  blepo betyder at se eller være bevidst om. Kruptos betyder det skjulte, det hemmelige eller det indre.

Ønsket er handlingens drivfjeder

Ønsket er handlingens drivfjeder. Du må være forelsket i den tilstand som du jager i en sådan grad at den hjemsøger dit sind. Fiasko opstår kun når du ikke er sulten nok efter forandring, eller du ikke kender manifestationens trin.

“Se, jeg står ved døren og banker på; hører nogen mig og åbner døren, vil jeg gå ind til ham og holde måltid med ham og han med mig.” (Johannes Åbenbaring)

Det er her ønsket som banker på hos bevidsthedens dør. Nøglen til at åbne døren er at blive eet med ønsket ved at føle dig selv at være det. Hvis du derimod føler at dit ønske umuligt kan opfyldes, så lukker du døren for at ønsket kan komme til udtryk.

Grænser for ønsker ?

Skabelsen er allerede sket og derfor kan du få opfyldt enhvert ønske du  kan tro på. Alt som du nogensinde kan få brug for eller ønske er allerede dit. Vi kan ikke skabe noget nyt men vi kan vælge og opdage det som allerede er skabt.

Man skal dog ikke tage let på disse forestilinger for man risikerer at få det man beder om. Selv om man kan ønske hvad man vil så skal man stå til regnskab for resultatet. Det er derfor enbefalelsesværdigt kun at ønske gode ting for sig selv og andre. Du kan sagtens utilsigtet komme til at skade andre. Selv om du ønsker godt for andre så er det ikke sikkert at de opfatter eller oplever det sådan.

Vigtigheden af vedholdenhed

Vedholdenhed i sin forestillingspraksis er vigtigt for at ønsket skal blive realiseret. Dette er vist i Lukas 11:5.

“Hvis en af jer har en ven og midt om natten går hen til ham og siger: Kære lån mig tre brød,  for en af mine venner er kommet rejsende, og jeg har ikke noget at byde ham,  og han så svarer derindefra: Spar mig for besvær! Døren er allerede låst, og mine børn og jeg selv er gået i seng. Jeg kan ikke stå op og give dig dem  – jeg siger jer: Selv om han ikke står op og giver ham noget for venskabs skyld, vil han dog på grund af hans påtrængenhed rejse sig og give ham, hvad han har brug for.”

Hemmeligheden er at fortsætte indtil du har succes med at forestille dig selv i situtationen hvor dit ønske går i opfyldelse.

  magnet-213741_640 pngsk

 

 

 

 

 

 

Manifestationens  trin i praksis

1) Hav et stærkt ønske.

2)Konstruer en scene som viser en begivenhed som du mener, vil ske når du får dit ønske  opfyldt.

Antag denne tilstand uafhængig af objektive fakta. Der hvor du er i bevidstheden vil du også være i kroppen.  Placer dig selv i begivenhedens centrum. Der er vigtigt at det er en enkel scene du fokucerer på. Hvis scenen er et håndtryk så hold dig til det og begynd ikke i den forestilling af gå omkring i rummet og gøre en masse forskellige ting. Det får bare tankerne til at flakke omkring.

3)Frembring en tilstand af hvile hvor du er døsig men ikke sover.

I denne tilstand vil du kunne kontrollere tankernes retning uden anstrengelse. Som en hjælp kan man forestille sig at man er søvnig.

4)Træd ind i billedet

5) Mærk på tingene som er der.

Du kan ikke komme ny vin på gamle flasker. Med andre ord så kan du ikke tage din nuværende bevidsthed med dig ind i din nye bevidsthed om ønskets fuldbyrdelse.

a)Føl dig selv ind i denne tilstand. Følesansen er den vigtigste .Der er en bestemt følelse knyttet til enhver ide i menneskets sind. Det gælder om at fange lige netop den følelse som er forbundet med at du får dit ønske opfyldt. Hvis du ønsker at være til nytårskoncert med Andre Rieu i Wien skal du mærke hvordan det føles at sidde i sædet og forestille dig hvad du kan se og høre derfra. Du skal tænke fra den ønskede tilstand og ikke om den. Dette er forskellen mellem succes og fiasko.

b)Duft med din forfinede lugtesans. [Vi har alle disse finere sanser som kaldes for Tanmatras i den indiske Samkhya filosofi.] Forbliv i tilstanden i 2 minutter. Gør det mindst 3 gange om dagen.

c) Lyt omhyggeligt og du vil høre 2 hvislende lyde i dit hoved. Lyden i venstre øre er intens skingrende mens lyden i højre øre er som et afbrudt radiosignal. Koncentrer dig om denne hvislende lyd og hør så indvendigt din vens stemme fortælle dig hvad du ønsker at høre. Tro på at du har hørt denne stemme udefra. Dialogen må ikke udtrykke den mindste usikkerhed og tvivl.

d) Se med din finere synssans. Det er vigtigt at fastslå at dette ikke er en øvelse i at visualisere sig selv udefra. Hvis du ønsker at være i København må du antage den følelse af være i København og ikke blot ønske at du var i København mens du ser verden fra Holstrebro.

Man må træde ind i billedet og føle og iagttage fra denne scene. Man må være det man ønsker at opnå. Ved at antage den følelse af at du er det menneske allerede som du ønsker at være, så er du ikke i stand til at tiltrække begivenheder som er i modstrid med dit ideal.

Du har kun een gave du kan give og det er dig selv. Hvis du er et godt menneske i harmoni med sig selv så kan du kun udstråle godhed og harmoni til dine omgivelser, fordi det som du giver, er det du er.

6) Forbliv i denne usynlige tilstand i 3 dage, eller indtil ønskets fuldbyrdelse er opnået.

Dette sker når scenen med opfyldelse af ønsket føles naturligt og har virkelighedens sansemæssige livagtighed. Mist ikke denne følelse af ønskets opfyldelse selv om du ikke straks ser objektive fakta som kan bekræfte det. Det nytter ikke noget at antage følelsen af målet det ene øjeblik og så senere glemme det. Følelsen må stadfæstes således at det bliver en vane at tankerne dvæler ved målet. Det er dit eget valg om du vil ændre din tænkning eller fortsætte med dine nuværende tanker.

“Alt, hvad I end ønsker når I beder så tro, at I har fået det, og så får I det” (Markus 11:24)

 

 Se også: Isak velsigner Jakob – Ønsket