Syv dages Mental Diæt

Syv dages Mental diæt

Den mentale diæts nødvendighed:
Det er ikke Neville som er min kilde til den mentale diæt, men da Neville er meget obs på at man kontrollerer tankerne, synes jeg at det vil være naturligt at bringe den her.

Ernæringseksperter har længe sagt at vi bliver det vi spiser. Det er sandt nok men der er imidlertid et diætplan som er meget mere dybtgående og vidtrækkende i sine virkninger.

Den vigtigste faktor i dit liv er den mentale diæt du lever af. Det er maden som du leverer til sindet som bestemmer hele dit livs karakter. Det er tankerne som du tillader dig selv at tænke, emnerne som du tillader dit sind at dvæle ved som skaber dine omgivelser som de er. Man bliver i langt højere grad det man tænker og føler end det man spiser.

Alt i dit liv i dag – kroppens tilstand – om du er syg eller rask om du er rig eller fattig osv. – hver fase af dit liv er faktisk fuldstændigt bestemt ud fra de tanker og følelser som du har underholdt dig selv med i fortiden gennem den vanemæssige klang i fortidens tænkning. Og kvaliteten af dit liv i morgen, næste uge, næste år, vil fuldstændigt være bestemt af de tanker og følelser som du vælger at dvæle over fra nu af og fremover.

Du vælger med andre ord alle livets forhold når du vælger hvilke tanker du ønsker at dvæle ved. Tanker og følelser er den virkelige og eneste forårsagende kraft i livet. Du kan umuligt have en type sind og en anden type omgivelser. Det betyder at du ikke kan forandre dine omgivelser og lade dit sind være uforandret ligesom du heller ikke kan forandrer dit sind uden at forandre dine omgivelser.

Selv om det vil være svært i starten objektivt at kigge på de tanker man har, så er det dette som du må lære. Du må træne dig i at vælge emnet for din tænkning på ethvert givet tidspunkt, og også vælge den følelsesmæssige stemning som farver tanken. Det er de stemninger som vi vanemæssigt dvæler ved som giver de specielle egenskaber en person har, og det er de egenskaber som til sidst baner vejen for eller hindrer en persons lykke.

Du kan umuligt være sund, lykkelig eller velstående hvis du har et dårligt væsen. Hvis du hele tiden er sur og gnaven, kynisk, deprimeret, hovmodig, angst, vred, selvbebrejdende osv. – ja så er der ikke meget livskvalitet. Hvis du gerne vil gøre dit liv lykkeligt og leve som du var bestemt til må du straks begynde at træne dig selv i vanen at vælge de rigtige tanker. Dette vil være meget vanskeligt de første par dage, men hvis du er vedholdende vil du ikke alene opleve at det hurtigt bliver lettere men også at det faktisk er det mest interessante eksperiment du kan udføre. Du vil blive forbavset over de interessante ting som du lærer om dig selv, og du vil næsten få resultater lige fra starten af.

Eftersom vi hele tiden bliver bombarderet med indtryk fra omgivelserne i mange forskellig former hjælper det ikke med sporadiske anstrengelse for at kontrollere tankerne. Din eneste chance er én gang for alle at forme et nyt tankemønster som kan bære dig igennem selv i perioder hvor du ikke er på vagt f.eks. når du er træt og derved lettere kan falde tilbage i et negativt tankemønster. Dette nye tankemønster må definitivt opnås og grundlaget for det kan lægges på nogle få dage. Her er måden at gøre det på.

Diæten:
Lav en plan i dit sind om at bruge en uge udelukkende på den opgave at opbygge et nyt tankemønster. Lad alt andet i ugens løb være mindre vigtigt end dette. Hvis du gør dette så vil denne uge blive den vigtigste i dit liv. Den vil bogstaveligt talt blive vendepunktet for dig. Hvis du gennemfører dette kan man roligt sige at hele dit liv vil ændre sig til det bedre. Der er faktisk ikke noget som kan vedblive at være det samme. Dette betyder ikke at du vil være bedre rustet til at møde dine nuværende vanskeligheder – det betyder at problemerne forsvinder. Dette er den videnskabelige måde at ændre dit liv på – og eftersom den er i samklang med loven om tiltrækning – kan den ikke fejle. Så der er ikke tale om at du ændrer på dine livs forhold direkte – dette virker ikke. I stedet går du på SYV DAGES MENTAL DIÆT og derved vil forholdene ændre sig for dig spontant.

 

“alt, hvad der er sandt, hvad der er ærbart, hvad der er retfærdigt, hvad der er rent, hvad der er værd at elske, hvad der er lykkevarslende, enhver dyd og enhver hæder, det skal I lægge jer på sinde” (Filippebrevet 4,8)

 

Opskriften:
I syv dage må du ikke tillade dig at dvæle et eneste øjeblik ved nogen form for negativ tanke.

Du må observere dig selv i en hel uge som en kat der ligger på lur efter en mus. Alle tanker som du dvæler ved, hvad enten det er om dig selv eller andre, skal være positive, konstruktive og optimistiske

En sådan disciplin vil være så anstrengende at det er svært at opretholde den bevidst i ret meget mere end en uge. Men er uge er nok til at grundlægge en ny vane med positiv tænkning. Der vil ske nogle vigtige forandringer i dit liv som vil opmuntre dig enormt – og derved vil fremtiden tage vare på sig selv.

Tænk over diæten en dag eller to før du starter – så du mental er klar. Du kan starte på en hvilken som helst ugedag og når som helst i løbet af dagen – blot du fortsætter i en hel uge.

Hvis du kommer til at træde ved siden af diæten så stop den og start igen når du føler du er klar.

Hvad er en negativ tanke?
En negativ tanke er enhver tanke om nederlag, skuffelse, vanskeligheder, kritik, jalousi, selvudslettelse, nedgørelse, sygdom, eller uheld.

Du behøver ikke at bekymre dig om klassifikationen af tankerne for i praksis vil du aldrig have nogen besvær med at vide om en given tanke er positiv eller negativ. Selv om din hjerne forsøger at narre dig så vil dit hjerte hviske sandheden.

Hvordan man behandler negative tanker?
Det spiller ikke nogen rolle hvilke tanker der kommer til dig kun at du ikke vælger at dvæle ved de negative. Der vil selvfølgeligt komme mange negative tanker til dig i løbet af dagen. Nogle flyver tilsyneladende helt af sig selv ind i dig når dit sind løber løbsk. Andre negative tanker vil blive givet af dig af andre folk, gennem konversation og gennem deres opførsel. Eller du vil høre alarmerende nyheder gennem medierne. Alt dette er uden betydning så længe du ikke dvæler ved tankerne.

Det som du gør når der kommer en negativ tanke er et af følgende:

1) Du kan vælge ikke at give tanken energi – derved vil den dø hen af sig selv.

2) Du kan vælge at tænke/føle det modsatte. Eks. Hvis du føler dig fattig – så fyld dig op med følelsen af rigdom og overflod.

Det kan være en hjælp at have en kort sætning – ”en bekræftelse eller et mantra du gentager hele tiden

Intet som andre gør eller siger, har mulighed for at kaste dig ud af diæten. Det kan kun dine egne reaktioner til andres opførsel.

Du skal bare undgå at give energi til de negative begivenheder og tanker ved ikke at acceptere dem, frygte dem, tro på dem eller blive ked af dem osv.

Selvfølgelig kan det være en god ide, hvis det er muligt at undgå at møde de mennesker som du har erfaring for får det værste frem i dig, i den pågældende uge.

Når man starter på diæten er det ofte som om at alting bliver meget værre og at der dukker en masse vanskeligheder op. Dette er selvfølgeligt forvirrende men er i virkeligheden et godt tegn. Det betyder at der er kommet bevægelse i tingene.

Fortæl ikke nogen at du starter på diæten eller at du har i sinde at starte. Din sjæl skal helst være det hemmelige sted for de højeste ting i livet. Når du har fuldendt diæten og etableret den nye tænkemåde – så kan du fortælle historien til alle som måtte kunne blive inspireret af den.

Den mentale diæt behøver ikke at udelukke alle negative tanker – da det kan være en for stor mundfuld i starten. Du kan f.eks. lave en mental diæt hvor du ikke må tænke negative om din egen krop, om din mor, om din chef etc. Du kan have sat dig et økonomisk mål og lave en mental diæt hvor du i 7 dage ikke må føle dig selv som fattig.

Kilde: Emmet Fox