Moses – Bevidsthedens Browser

Mssnm1Mem Shin He – Moses

 

Moses betyder på Hebraisk at trække ud, løfte op, redde, hente. Moses symbolisere herved den del af din bevidsthed som er i stand til at trække det ud af bevidstheden som du søger. Man kunne kalde ham for bevidsthedens browser.

På ægyptisk betyder Moses at være født. Når noget bliver trukket ud så vil noget nyt være født.

Se også: Moses – den første der hørte Guds Navn

Det lyder voldsomt, at det tog 40 år for Moses og hans folk at krydse en strækning i ørkenen, som vel nogenlunde svarer til Jyllands længde. De 40 år skal da også  ifølge Neville forstås symbolsk. I det hebraiske numerologiske system som kaldes gamatria, har 40 værdien af det 13 bogstav “Mem” i det hebraiske alfabet . “Mem”  symboliserer et skød – hvor noget bliver født ud af.

Hvis man staver navnet for Moses bagfra på hebraisk bliver det til “Shem” som betyder “Navn”. Hvis man tager det midterste bogstav “Shin” ud og sætter det foran “Shin Mem He” så betyder det “Himmel”. (udtales Sham may im).

Moses tilstanden symboliserer at jeg trækker alt ud fra mig selv indvendigt fra (Himlen er indeni) som er klar til a blive født, i Guds navn. Der er ikke andre navne som dette.

Moses fik at vide af Gud at han ikke selv kunne komme ind i  Himmeriget – Canaan – det hellige land. Med andre ord så er Moses den proces som trækker noget ud (ønsket) af bevidstheden. Det er en anden funktion i bevidstheden som manifesterer ønsket. Derfor var det Joshua – som er det samme ord som Jesus udtalt på hebraisk som bragte israellitterne til det hellige land – himmeriget – ønskets fuldbyrdelse.

Hvor døde Moses ?

Man ved ikke hvem der skrev mosebøgerne. I gamle dage troede mange at det var Moses selv. I så fald ville han have skrevet sine egen mindeord, som de er optegnet i 5. mosebog. Moses siges at have levet i 120 år. 1+2=3 som er tallet for at udtrykke sig.

“Og Moses, HERRENS Tjener, døde der i Moabs Land, som HERREN havde sagt.” (5. Mosebog 34:5)

“Og han begravede ham i Dalen i Moab lige over for Bet-Peor. Indtil denne Dag har intet Menneske kendt hans Grav. (5. Mosebog 34:6)

“Moses var 120 År, da han døde; hans Øje var ikke sløvet og hans Livskraft ikke svundet.” (5. Mosebog 34:7)

Du kan gøre Moses kunsten efter og skrive dine egne mindeord i bevidstheden. At det du er, kan dø fuldstændigt så ingen kan finde ud af hvor dit gamle selv er begravet. Hvis du var syg og blev rask – hvem ville så kunne pege på stedet hvor den syge tilstand af dig ligger begravet? Hvis du er fattig og pludseligt er blevet styrtende rig, hvor begravede du så den fattige mand ?

 

Hvordan man får ønskerne opfyldt

 

Teknikken til at få alle ønsker opfyldt er beskrevet i 1. vers af 5. Mosebog.

Mss3

 

“Derpå steg Moses fra Moabs Sletter op på Nebobjerget, til Toppen af Pisga, lige over for Jeriko; og HERREN lod ham skue ud over hele Landet: Gilead lige til Dan-“ (5. Mosebog 34:1)

 

 

 

 

“Moab” er en sammensætning af to hebraiske ord “Mem og Ab” som betyder moder/fader. Din bevidsthed (JEG ER hed) er Moab ophav til din verden. som er i stand til at trække noget ud af dig som en alkymisk proces.

Ordet “Nebo” betyder “Profeti” og er et billede på sindet.  Nebo var en babylonsk guddom som herskede over lærdom og bogstaver som svarer til den græske gud Hermes. I vores sprogbrug er Nebo dit ønske. Det kaldes et bjerg, fordi det hæver sig over dig og er umuligt at realisere. Nebo er et symbol på det du ønsker i forhold til det du er.

“Pisgah” betyder at være kontemplativ og “Jeriko” betyder en “velduftende lugt”. “Gilead” betyder “Vidnernes bakker”, og det sidste ord “Dan” betyder “Profet eller dommer”.

Det som de gamle vismænd prøver at fortælle os ifølge Neville er følgende: Din bevidsthed er Gud og du er i stand til at transformere dit ønske gennem følelse og overvinde ethvert bjerg af forhindring. Når du har defineret dit mål kan du få dit ønske (Nebo) til at stige op på toppen af Pisgah hvor du  kontemplerer over dit mål indtil du føler at du er hvad du gerne vil være indtil du ikke mere kan undertrykke den glæde (Jeriko) som du udstråler.

Efter at have kontempleret over dit mål indtil du føler glæden, så skal du ikke gøre mere, for Gileads bakker (dine omgivelser) er vidne til hvad du føler dig selv til at være. Ved at du opretholder dette vidnesbyrd indeni dig, vil din verden forme sig efter din antagelse hvor profetien (Nebo) er fuldbyrdet.

Hvis du nu er der hvor du ønskede at være, hvor er så dit tidligere Selv begravet ?