Mystiske Erfaringer Bevidsthedens Transformation

Skabelsens hemmelighed er at Gud har taget bolig i mennesket og resten af skabelsen.

Som menneske har Gud glemt hvem han er.  Neville skriver at Gud døde for at blive menneske.*1)

Min Gud, min Gud! Hvorfor har du forladt mig?“(Mat. 27:46)

Ligesom Gud i sin kærlighed til menneskene identificerede sig i den rolle i den grad at han glemte at han var Gud, således må mennesket i sin kærlighed til Gud fuldstændig i sin forestilling identificere  sig som Gud. Guds leg som transformerer mennesket til Gud er åbenbaret for os i Bibelen. *2).
 
Det nye testamente er gemt i det gamle testamente og det gamle er manifesteret i det ny. Bibelen er en version af “Loven” og “Løftet” og markerer menneskets rejse fra evig død til hans opvæknng til evigt liv.
 

Dette er starten af udfoldelsen af Guds Løfte ”

“Jeg vil lade din søn, komme frem fra din krop….Jeg vil være hans fader, og han skal være min søn” (Sam 7:12-14)

Denne fødsel er essentiel i kristendommen. Da det er Gud som er faderen til sønnen som fødes , er der ikke tale om en fødsel i kød og blod, men en spirituel fødsel. Det gamle testamente fortæller om Guds løfte.

“For et barn er født os,
      en søn er givet os,
      og herredømmet skal ligge
      på hans skuldre.
      Man skal kalde ham
      Underfuld Rådgiver,
      Mægtig Gud,
      Evigheds fader,
      Fredsfyrste.”

(Esajas bog 9:5)

Det nye testamente fortæller om hvordan det løfte fuldbyrdes.

I dag er der født jer en frelser i Davids by; han er Kristus, Herren. Og dette vil være et tegn for jer: I skal finde et barn, som er svøbt og ligger i en krybbe” (Luk 2:11-12)

Barnet er “et tegn” det er ikke selve begivenheden. Selve begivenheden er usynlig for andre. Der var ingen som kunne se Neville i den vision han havde. De kunne kun se tegnet. Løftet er at Gud vil føde sig selv fra mennesket. Han er begravet i mennesket og der er et tegn (barnets fødsel) på at det er lykkedes ham at frembringe sig selv individualiseret som dig.

Efter at Gud er født i et menneske kan vedkommende sige til andre:

Hvorfor står vi her og ryster i bukserne og kalder på Guds hjælp
og ikke os selv hvor Gud dvæler?” William Blake
 

“Født for Oven” – 1 del

Nevilles erfaring af “Løftet” (The Promise)

Når man gennem længere tid har anvendt “Loven om tiltrækning” og vækket en tro på denne, kan  den samme tro være med til at vække Kristus i dig. Det er en spirituel transformation som Neville Goddard kaldte “Løftet”. Her er Nevilles beretning som jeg har stykket sammen fra foredrag og bøger af samme forfatter. Den mystiske erfaring “Født for oven” er i 2 dele. Således beskriver Neville den.

Tidligt om morgenen 20. juli 1959 I San Francisco mærkede jeg en intens vibration I mit kranium. Derefter begyndte der at udspille sig et drama som var ligeså virkelig som når jeg er fuldt ud vågen. Jeg oplevede at jeg begyndte at vågne, men i stedet for at vågne på sengen på mit hotelværelse, vågnede jeg i mit kranium. Min kranium er en grav og jeg er fuldt vågen og alene i mit kranium.

For første gang nogensinde var jeg virkelig vågen. Der var lidt i panik først, men så begyndte jeg spontant at skubbe på det nederste af kraniet. Jeg kom ud fra det nederste af kraniet med hovedet først, ligesom når et barn bliver født. Jeg skubbede mig selv ud fra kraniet tomme for tomme og lå derpå på gulvet i nogle få sekunder.

Jeg rejste mig og så at min krop som lå i sengen var ligbleg. Jeg kastede hovedet fra side til side som havde jeg lige været igennem en stor prøvelse.
Jeg håbede at kroppen ikke faldt ud af sengen.

Jeg blev bevidst om at vibrationen som startede hele dramaet ikke kun var lokaliseret i mit hoved men kom fra et bestemt hjørne af værelset. Da jeg kiggede over i hjørnet undrede jeg mig over om vibrationen kunne være forårsaget af en stærk vind – en vind så stærk at den kunne få vinduet til at vibrere“.

Og pludseligt kom der fra himlen en lyd som fra et kraftigt vindstød, og den fyldte hele huset, hvor de sad.” (Apostlenes gerninger 2:2)

Se også (Johannes 3:7)

Neville fortæller videre:

Derpå kikkede jeg i det hjørne af værelset som vindstødet kom fra, og da jeg igen kiggede på sengen var kroppen deri ikke mere; de havde fjernet den krop som var så virkelig få sekunder før.

Men der sad 3 vidner – mine 3 brødre. De kunne ikke se mig, selvom jeg ikke nogensinde havde været mere virkelig. Jeg kunne til gengæld se dem og høre deres tanker. De blev også forstyrret af vinden og en af brødrene ville undersøge sagen nærmere. Da han kikkede på gulvet annoncerede han ”Det er Nevilles baby!” Mine 2 andre brødre spurgte yderst skeptiske ”Hvordan kan Neville have en baby?”

Uden at indlade sig på en diskussion tog broderen babyen i hænderne svøbt i et klæde og lagde ham på sengen. Jeg tog da barnet i mine usynlige hænder og spurgte ham ”Hvordan har min guldklump det?” Han kiggede ind i mine øjne og smilede. Jeg vågnede derpå igen på sengen i mit hotelværelse i San Francisco for at grunde over den største af mine mange mystiske oplevelser.”

 

“Født for Oven” – 2 del

Denne mirakuløse fødsel er klart beskrevet I bibelen som værende en nødvendighed og et centralt punkt i det at være kristen.

Du skal ikke undre dig over, at jeg sagde til dig: I må fødes på fra oven. Vinden blæser, hvorhen den vil, og du hører den suse, men du ved ikke, hvor den kommer fra, og hvor den farer hen. Sådan er det med enhver, som er født af Ånden.(Johannes 3:7) *3)

Neville beskriver følgende:
“Nogle måneder senere mærkede jeg en lignende vibration som gik forud for min egen fødsel fra oven. Denne gang var det en eksplosion – en ekspandering hinsides den vildeste drøm. Da støvet havde lagt sig, i overført betydning, kiggede jeg ind i Davids ansigt. Der er slet ingen tvivl i sindet om at jeg ser David og der er ingen tvivl om at han er min søn. Han kalder mig ”far”.

Du er min fader, min Gud, min frelses klippe.” (Salmernes bog 89:27)

Så David er gemt i det indre af hvert individ i verden. Når tiden er moden sker der en eksplosion og vedkommende ser David og David er hans søn.  Ingen kender faderen bortset fra hans søn som vælger at åbenbare ham.

Gud som faderen kan kun giver os kærlighed ved at overdrage den rolle til os. Vi kan ikke være fader, uden at der er en søn og David er Guds eneste søn som han selv har født. 

Du er min søn, jeg har født dig i dag”.(Salmernes bog 2:7)

Gud tager sin eneste søn som han selv har født og begraver ham i menneskets indre for dernæst at give ham til menneskene. Når mennesket ser sønnen (David) og erkender at det er Guds søn, så går det op for vedkommende at man selv må være Gud Faderen og når jeg er faderen til guds søn ,så må jeg selv være Gud Faderen. I dette øjeblik sker der en spirituel transformation. *4). Med andre ord så er Gud nødt til at give mennesket sin søn for at individet kan blive som Gud Faderen selv.

Hvorfor er det nu david som kommer til syne? For at forstå det vil vi sammenligne nogle passager fra bibelen.

Lad os først se hvad prædikerens bog siger:

Gud har lagt evigheden i menneskets indre *5), dog uden at de kan finde ud af noget som helst af, hvad Gud gør“. (Prædikerens bog 3:11)

Lad os nu sammenligne med Samuels bog.

Saul spurgte ham: ”Hvem er du søn af, unge mand?” og David svarede: Jeg er søn af din tjener Jesse fra Betlehem.” (Samuels 1. bog 17:55)

Unge mand eller yngling hedder Elem på hebraisk. Det er samme hebraiske konsonanter som olam der betyder evigheden.*7)

עֹלָם `olam – Evigheden, altid

עֶלֶם `elem – Yngling, Ung mand

Så Gud tog evig ungdom symboliseret som David og placerede sig i menneskets indre og lovede at alle som erobrede Israels (åndelig transformation) fjende at hans fader bliver fri.

Men den mand, som slår ham ihjel, vil kongen gøre meget rig; han vil give ham sin datter, og hans faders slægt vil blive frie i Israel.” (Samuels 1. bog 17:25)

Læg mærke til at kongen spørger “Hvem er du søn af, unge mand?” Han spørger ikke til David, mens hans far. ”Løftet” er at faderen (til David) bliver fri.

Hvert menneske er destineret til at blive “Kristusagtig” og ifølge Neville mister man aldrig sin individualitet selv om vi har samme søn.*6)

Man vil få disse erfaringer helt uventet. Du går i seng om aftenen og ud på de tidlige morgentimer sker det. Andre kan ikke se hvad der sker indvendigt for en.

 

d5“Straks da han steg op af vandet, så han himlene flænges og Ånden dale ned over sig som en due; og der lød en røst fra himlene:

Du er min elskede søn, i dig har jeg fundet velbehag!” (Markus 1:10-11)

 

 

 

Nevilles endelige Transformation gennem Slangekraften

Den 8. april 1960 – 4 måneder efter at det blev åbenbaret for ham at han var Davids fader følte han det som om lynet slog ned gennem rygsøjlen fra øverst til nederst og delte ham i 2 dele. Dernæst så han sig selv som et gyldent væskeagtigt lys som bevægede sig op af rygsøjlen i en slangelignede bevægelse. Da han nåede til kraniet vibrerede det som en jordskælv.

Hvert af Guds ord har vist sig at passe. Han er et skjold for dem som søger ly hos ham.

Føj intet til hans ord, for at han ikke skal stemple dig som løgner”. (Ordsprogenes bog 30:6)

slngLigesom Moses ophøjede slangen i ørkenen, sådan skal Menneskesønnen ophøjes” (Joh. 3:15)

 

 

 

Disse mystiske erfaringer vil hjælpe med til at befri bibelen fra de ydre historier, begivenheder og personer og reetablere den til dens virkelige betydning for mennesket. Bibelen må fuldbyrdes ”i” os. Guds løfte vil fuldbyrdes. Du vil komme til at have disse erfaringer:

I skal få kraft, når Helligånden kommer over jer, og I skal være mine vidner både i Jerusalem og i hele Judæa og Samaria og lige til jordens ende.” (Apostlenes gerninger 1:8) *7)

 

Se også:  Jesse

*1) I Kashmir Shaivismen siger man at Gud (Shiva) har gemt sig i skabelsen. Han har følgende 5 kvaliteter: a) Brahma – Skabelse, b) Vishnu – Opretholdelse, c) Rudra -Død, d) Gud har gemt sig  i skabelsen, f) Nåde.

Gud er således ikke død i denne filosofi, men har nok at se til. Han findes på hvert plan af skabelsen lige fra den største Galakse til de mindste bestanddele i atomer samtidigt. Desuden er Gud til stede i hele cyklussen af skabelse, opretholdelse og død som alle skabninger er underlagt. Kashmir Shaivismen er ligesom kristendommen baseret på nåde.

*2) Det er det samme med skrifterne fra andre religioner f.eks. Krishna som er beskrevet i Bhagavad Gita fra Hinduismen.

*3)Det græske ord ”Anothen” betyder “for oven” som det også fremgår af Youngs litteral translation of the Holly Bible fra 1862. Det nye Testamente oversat af Anne Sophie og Paul Seidelin. Det danske Bibelselskab 1980, har også oversat det korrekt. ”Anothen” kan også betyde ”igen” og det er den oversættelse man har valgt i nyere udgaver af bibelen.

Konklusionen er at en indre erfaring af de mystiske tekster må gå hånd i hånd med den intellektuelle viden for at man er i stand til at oversætte dem korrekt.

 
*4) En af mine venner har faktisk fortalt mig at han havde “født for oven” visionen i 2 dele, stort set identisk med den som Neville beskriver. 

For mig at se svarer Nevilles vision med at blive født for oven, til hvad TM guruen Maharishi Mahesh Yogi kaldte for Kosmisk Bevidsthed og Jan Esmann i bogen ”Lovebliss”, kalder for Basis Selvrealisation. I denne tilstand er personen ikke identificeret med sit ego længere.

Tilsyneladende kan man opleve denne “fødsel fra oven” på flere måder.  Hos Jan Esmann skete den i en usædvanlig dyb meditation.

*5) Det hebraiske ord “Leb” betyder det indre af mennesket, sindet , hjertet.

 

*6) Det var Nevilles opfattelse af at man aldrig mister sin individualitet når man har nået sin højeste spirituelle transformation. Dette får mig til at tænke på at det fremgår i skabelsesberetningen i det gamle testamente, at der er mere end een Gud som deltager i løjerne. Hvis der er flere guder så kan der vel også være flere sjæle?

Lad os skabe mennesker i vort billede, så de ligner os.” (1. Mosebog 1,26).

Nu er mennesket blevet som en af os” (1. Mosebog 3:22) 

 
*7) Neville erfaring kendes også som en oplevelse af at Kundalinikraften rejser sig. Denne urkraft slumrer nederst i rygsøjlen er af feminin karakter. Når mennesket er klar vil den gå helt op til toppen af kraniet. Slangen er symbol på kundalinikraften. Indenfor kristendommen kaldes kundalini for Helligånden.

fortsættes