Rahab – Den der opfylder ønsker

Vi hører i det gamle testamente at Gud fortæller Josva at Hvert sted, hvor I sætter foden, giver jeg jer,” (Josvabogen 1,3).

At sætte sit aftryk med foden er symbol på, at at den indre forestilling er blevet så fast og virkelig ,at ønsket kan manifestere sig. Der er ingen grænser for hvad man kan ønske sig når man tror på det.

Jerikos fald er et symbol på at de gamle vaner må styrte i grus, når nye ønsker manifesterer sig. For at erobre Jeriko anvender Josva Rahab. Rahab  har to profesioner – både som skøge og spion.

Rahab er dannet af to hebraiske stavelser – Rach som betyder åndedræt eller Ånd og Ab som betyder fader. Rahab er altså i Guds ånd….din evne til at føle. Rahab hus symboliserer der hvor man er i sin forestilling. Rahab kan også betyde frihed og uden restriktioner.

Vi  får at vide at Rahab hjalp 2 spioner på flugt indenfor Jerikos mure.

Rhb1

 

“Derpå firede hun dem ned fra vinduet med et reb, for hendes hus stødte op til bymuren; hun boede lige op ad muren”. (Josva 2:15)

 

 

 

Rahab bor et centralt sted i byen tæt på muren. Dette at hun bor inden i byen er symbol på at hun er et centralt element i underbevidsthedens forbindelse med omverdenen (Muren i Jeriko).

I sin egenskab at skøge er Rahba i stand til at tilfredsstille alles ønsker. Som spion kan hun bevæge sig uset.

Spionerne som Rahba hjælper, er som jeg ser det de tanker man gør sig med hensyn til sit ønske. Man sunderer terrænet og tænker på hvordan man skal få sit ønske opfyldt. Man vurderer situationen i forhold til de gamle vanemønstre. Spionerne er forløberen til det indre arbejde med forestillingen. De nye ønsker er ikke stadhaftige endnu til at kunne modstå de tidliger tankemønstre. Defor må spionerne som har kontak med Rahab – liste ud igen i ly af mørket.

Rahab bliver instrueret i hvordan hun redder sig selv og sin familie ved Jerikos forestående fald.

“Når vi kommer ind i Landet, skal du binde denne røde Snor fast i det Vindue, du har firet os ned igennem, og så skal du samle din Fader og din Moder, dine Brødre og hele din slægt hos dig i Huset.(Josva 2:18)

Det sted som er markeret og hvor Rahab bor, en det eneste sted som bliver sparet for udslettelse, idet dette er symbolet på det sted hvor du er i din forestilling. Alt anden styrter i grus da det var den tidligere virkelighed.

Når du bruger loven om tiltrækning uden at vide hvordan din ønske kan realiseres, og ikke har de egenskaber som andre forventer for at realisere sit ønske – så har du ansat Rahab. Eftersom du kan tilegne dig denne tilstand ved at give den til dig selv så er du selv Rahab – skøgen som tilfredsstiller alle som søger hende. Der er ingen der kan se hvor du er i din forestilling. her har du ansat Rahab – spionen.

Se også:  Jerikos Fald = Gamle vaner der dør