Simon Peter – Bevidsthedens Grundsten

Jesus kalder altid sin discipel Peter for Simon. Simon betyder “at lytte eller at høre”.  Når hørelsen bliver diciplinet vil man kun høre, det man vil høre. Uanset hvor vise ordene end er og uanset hvad sanserne bibringer med, så vil det ikke have nogen effekt, hvis det ikke er i ovensstemmelse med det man har valgt at  høre.

Peter bliver instrueret i kun at tillade at værdige og hæderlige besøgende (eller indtryk) trænger ind i Guds hus (bevidstheden). Man kan ikke dække over eller skjule nogen fejltagelse overfor sin mester (bevidstheden), for hvert af livets udtryk vil fortælle Herren hvem han bevidst eller ubevidst har næret.

Når Simon Peter gennem sine handlinger har bevist at være en sand og trofast discipel, får han efternavnet Peter. “sten eller klippe” – den urokkelige disciple, som ikke kan bestikkes eller tvinges til noget som helst af de besøgende. Jesus kalder ham for Simon – den som kun hører mesterens befalinger.

Det er denne tilstand som kaldes Simon Peter som opdager at “JEG ER” er Kristus.

Da svarede Simon Peter og sagde: “Du er Kristus, den levende Guds Søn.” (Mat 16:16)

Som en følge af denne opdagelse at bevidstheden er grundstenen i alt får Peter ovedraget himmerigets  nøgler.

PtrOg Jesus sagde til ham: “Velsignet er du, Simon Bar-Jonah,*for det har kød og blod ikke åbenbaret dig, men min fader i himlene”

“Og jeg vil give dig Himmeriges Nøgler, og hvad du binder på Jorden, det skal være bundet i Himlene, og hvad du løser på Jorden, det skal være løst i Himlene”. (Mat 16:19)

 

Peter tilstanden betyder “Min forestilling er Gud og der er intet andet” Det er en tilstand af den højeste kraft. “Du er velsignet Simon Bar-Jonah” betyder at du får det fra din sjæls dybde. Himmerigets nøgle er, at det du forestiller dig i bevidstheden, manifesterer sig på jorden. I tilstanden Peter hører du at din forestilling (din bevidsthed) er skaberen af alt liv.