Søvnen Underbevidsthedens Port

Nevilles lærer Abdullah lagde vægt på den bevidsthedstilstand man ser verden med i det øjeblik man falder i søvn. Alle profeter påstår at Guds stemme især kan høres af menneskene i drømmetilstanden.

“Gennem drømme og visioner om natten, når mennesker ligger og sover, da åbner han deres ører og instruerer dem om det skjulte” (Jobs bog Kap 33:15-16)

Søvnen som optager omkring en tredjedel af vores liv er en naturlig port til underbevidstheden. Kvaliteten af den vågne del af tilværelsen kan måles på den grad af opmærksomhed vi giver til søvnen. Det er i søvnen og i den dybe afslapningstilstand hvor man laver forestillinger at man får adgang til det kosmiske klippebord i underbevidstheden.

Under søvn smelter den maskuline bevidsthed sammen med sin elskede  – den feminine underbevidsthed. Deres møde om natten er smukt beskrevet i højsangen.

 

DLFNR


“På mit leje om natten søgte jeg ham, som min Sjæl har kær…

jeg vil søge ham, som min Sjæl har kær…..

jeg fandt ham, som min Sjæl har kær….

Jeg greb fat i ham og slap ham ikke, før jeg fik ham ind i min mors hus, til kammeret hos hende, der fødte mig.” (Højsangen Kap 3).

 

Klar til at sove om natten føler du dig ind i tilstanden hvor dit ønske er gået i opfyldelse – ind i underbevidsthede. Det er dit realiserede ønske du søger.

I modsætning til kvinden i verden som måske søger at ændre sin mand, så har underbevidstheden intet ønske om at ændre den bevidste vågne tilstand. Underbevidstheden elsker den bevidste del som den er og reproducerer dens lighed i formernes ydre verden.

“Alt ved dig er smukt, min elskede. Der er ingen fejl ved dig.” (Højsangen  4:7)

Begivenheder og omstændigheder i dit liv er børn af den støbeform som underbevidsthedens  indtryk under søvn danner. De er dannet i billedet af hvad dine inderste følelser åbenbarer overfor dig selv. Ifølge østerlandsk tankegang kan de også være indtryk dannet i underbevidstheden i tidligere inkarnationer.

Det du har i bevidstheden i det øjeblik du lægger dig til at sove om aftenen er et mål for hvad du oplever næste dag og fremover. Det er derfor en god ide at føle at ens ønske er fuldbyrdet før du glider ind i søvntilstanden. Læg dig aldrig til at sove når du er fortvivlet eller utilfreds. Sov aldrig i bevidstheden om fiasko for underbevidstheden ser dig som du føler at du selv er og manifesterer dette fremover. Føl i stedet for at alt er smukt, godt og uden fejl hos dig selv. Derved isenesætter du dig selv som stjerne i filmen som bliver fremvist på jorden næste morgen. Selve instrukserne for din del af filmen modtager du mens du sover.

Skæbne og Fri Vilje

De handlinger og begivenheder du er involveret i i løbet af dagen er ikke årsager men virkningen af tidligere forestillinger og følelser. Når du vågner om morgemen og skal starte en ny dag ligger det som sker i løbet af dagen allerede fast. Den frie vilje består i at du kan vælge din reaktion til de ydre begivenheder. Du har fri vilje til at vælge hvordan du vil føle reagere for dagens drama – men selve dramaet – handlinger, begivenheder og omstændigheder for dagen er allerede forudbestemt.

“vælg i Dag, hvem I vil tjene” (Joshua 24:15)

Uvidenhed om årsagen til handling kan få dig til at tro at du har fri vilje til at vælge handling. Dette er en illusion. Du tror du har fri vilje, fordi du har glemt forbindelse mellem tidligere forestillinger og følelser og selve begivenheden.

I vågen bevidsthed er man tvungen til at udtrykke underbevidsthedens indtryk i ydre handlinger. Hvis man i fortiden har modtaget indtryk på en uklog måde så er der stadig tid til at ændre sine tanker og følelser og derved ændre sin verden. En god astrolog vil kunne se hvornår vigtigte begivenheder bliver udløst i dit liv, så du får tid til at ændre dine følelser og derved ændre din skæbne. Spild ikke er øjeblik på dine fiaskoer da det svarer til at reinficere dig selv.

“Følg mig, og lad de døde begrave deres døde”. (Mathæus 8:22)