Tankernes Investering – Vejen til ydre og indre Velstand

Tankerne – Åndelige Penge

Det er vigtigt at man stopper med at ødsle sine tanker og sin tid bort, da det koster problemer og penge. Alt i livet bør være en investering. Eftersom alt sker i nuet er din nuværende bevidsthedstilstand fremtidens bevidsthedstilstand.

skttkst

 

Tankerne er åndelige penge som du enten kan forbruge eller investere.

 

 

Hver tanke du slipper løs rykker ind i fremtiden for at konfrontere dig. Hvert øjeblik forbruger eller investerer du din værdifulde åndelige mønt. Mønten bliver brugt når du tænker negative tanker og investeret ved positive tanker. Vær derfor bevidst om hvad du tænker.

I Efeserbrevet 5:13 får vi at vide at “alt hvad der bliver åbenbaret, bliver manifesteret af Lyset, og alt det manifesterede er lyset.”

 

Lyset (phos på græsk) er her defineret som bevidstheden. I Strongs ordbog står der “Gud er lys fordi lys har en ekstrem delikat, subtil, ren og strålende egenskab”.

 

Så alt som bliver åbenbaret bliver manifesteret af din bevidsthed, og alle manifesterede ting er bevidstheden. Det græske ord Phaneroo betyder manifesteret. Vi ser her at den tilstand du tænker fra i sig selv er et vidne til dine tanker. Alt det som er manifesteret er bevidsthed.

Start nu med at tænke positive, konstruktive tanker.  Hvis du hører rygter, sladder og nyheder som ikke bidrager til din ønskes fuldbyrdelse så forbruger du din tid og penge og formøbler din værdifulde forestilingskraft. Lyt kun til tanker og tale som bringer dig lykke. Læg ikke øre til noget som er ukærligt, da det fjerner lykkefølelsen i dit hjerte.

Hvis du er observerer nøje vil du lægge mærke til din sindsstemning giver genklang i de de ting du oplever i løbet af dagen. Når dette sammenhæng går op for dig, vil du vide at enhver du møder er en del af dig selv. Prøv at arbejde med computere, børn mm.  i en frustreret tilstand og du vil vide hvad jeg mener. Hvis du gerne vil ændre dit liv, må du ændre din bevidsttilstand. Tid er bare en måde der muliggør ændring af erfaringen. Det er ikke tiden i sig selv som frembringer forandringerne. Forandringerne kan kun udspringer ud for en ændringi dit bevidsthedsniveau. 

Hvordan finder man ud af sit bevidsthedsniveau ?

Lyt til dine tanker, for den tilstand som du er bevidst om synger sin egen sang og åbenbares gennem dens indre dialog. Hvis du lytter opmærksomt og ukritisk vil du opdage din bevidsthedstilstand. Det skulle derefter ikke overraske dig at tingene opleves som de gør, for du hører deres årsag.

Det som du siger indvendigt er vigtigere end det du udtrykker udadtil. Hvis du aldrig ukritisk har observeret dine reaktioner til livet, så er du uvidende om årsagerne der ligger bag. Når du bliver bevidst om dine tanker kan du ændre dem. Det meste man siger til sig selv er ofte negativt. Dette er måden man retfærdiggør sin adfærd på, undskylder sine fiaskoer og forsinkelser på, skændes indvendigt eller fordømmer andre osv. Mange lider af selvmedlidenhed. Ofte ønske vi ikke at der sker bestemte ting selv om det medfører mere tilfredsstillelse. Nogle dvæler ved følelsen af at være uønsket eller såret og elsker at tale om det indvendigt såvel som til andre. Det er blevet en vane.

Sørg for at dine indre samtaler går i retning af at fuldbyrde dit mål. Du kan lave korte bekræftelser som du gentager i løbet af dagen. Hvis dit mål er et bedre helbred kan du f.eks. når du går tur gentage sætningen “Jeg går mod bedre og bedre helbred”. På denne måde forener du det mentale med en fysisk aktivitet som underbygger dit indre mål.

Sandheden er fornægtelse af fakta

At se tingene som virkelige, er det samme som at benægte at alt er muligt for gud. Hvis man anser hjemmets 4 vægge som virkelige så fornægte man samtidigt Guds løfte om frihed.

Da det jyske folketingsmedlem Søren Kjær (18271893) under en debat blev præsenteret for fakta som ikke mente kunne være sandt, sagde han det senere så berømte citat “Jo, hvis dét skal kaldes Fakta, saa benægter a Fakta!”

Hvis sanserne præsenterer dig for fakta som du ikke synes tjener dit ideal så kan du fornægte fakta. Sandheden er ikke afhængig af fakta, men på forestillingsevnens intense kraft. Underbevidstheden tager ikke stilling til om det den bliver præsenteret for er fakta eller falsk. Det accepterer det som du føler som værende sandt. Det som sanserne fortæller dig dvs. fornuften kaldes for Pontus Pilatus i bibelen. Fornuften stiller spørgsmålet: Hvad er sandheden? Hvis du afviser at revidere handlinger som du har foretaget eller som andre har foretaget mod dig så forbliver sandheden  stille.

I stedet for at fornægte et rygte er det bedre at være ligegyldig overfor det. I en tilstand af fuldstændig ikke-accept så tænk på hvad du ville ønske du havde hørt. På denne måde har du investeret dine tanker istedet for at have ødslet dem bort. Det er slet ikke hvad man hører som betyder noget, men din accept af hvad du hører – hvad du accepter som værende sandt. Eftersom alt er subjektivt relateret til dig selv så findes der ingen objektiv sandhed. For din vækkede forestillingsevne vil et objektivt faktum være ligeså nytteløs som hvis du giver en ide til et menneske som sover.

Du behøver ikke noget udefra for at starte din investering. Det eneste du har brug for er tid, som er nu. Hvis du investerer hvert øjeblik som et positivt, ædelt og konstruktivt øjeblik, har du udsigt til en vidunderlig og strålende fremtid. Ved at ændre dine tanker ændrer du din bevidsthed.

Det er imidlertid umuligt at ændre tanker uden at ændre de bagvedliggende ideer. Ideer er det naturlige flow af ideer og menneskets inderste ideer er menneskets selv.

En samtale i din forestilling kan manifestere sig i en ændret handling.

En handling i din forestilling kan manifestere sig i en ændret vane.

En vane i din forestilling kan manifestere sig i en ændret karakteregenskab.

En karakteregenskab i den forestilling kan manifestere sig i en ændret skæbne.