YHVH Guds Navn

YHVH eller YUD HEH VAV HEH

 

Symbolet for Gud er  YHVH eller YUD HEH VAV HEH  i det gamle testamente. YHVH betyder det evige maskuline og feminine princip.  Det er navnet gennem hvilket alt er skabt. Det er symbolet for din bevidsthed.

På hebraisk læser man fra højre til venstre.

YUD Symboliserer den ukonditionerede bevidsthed som hele skabelsen udspringer fra. Det svarer til “JEG ER”. YUD symboliser en hånd. Menneskenes hænder adskiller os fundamentalt fra dyrene. Gennem hænderne kan vi skabe. Menneskeabers ”hænder” er ikke hænder. De bliver stort set kun brugt til at føre mad til munden og svinge fra gren til gren. YUD betyder også kraft. Det er frøet hvor hele skabelsen udspringer. Symbolet for YUD ligner et frø. YUD er din Jeghed – den fineste del af din individuelle bevidsthed.

HEH er født af “Yud” og står for den ønskede tilstand eller en klar defineret ide i forestillingens verden. “HeH” symboliserer et vindue, og det ligner tegnet også. Et vindue er for et hus hvad et øje er for kroppen. HE er din evne til at erfare eller forestille eig noget som sanserne benægter, inklusive højere meditative tilstande.

VAV Symboliserer et søm som binder ting sammen. Bogstavet ligner også et søm. “VAV” forener dig “YUD” som ønsker med den tilstand du ønsker at være “HEH”. VAV er din evne til at føle og derved tro på at du er i den tilstand som du før kun var bevidst om.

HEH til sidst er øjet til den objektive verden. Wav kommunikerer dit ønske ud fra din forestillingsverden, og binder det til sansernes virkelighed som er det sidste HEH. YOD HEH VAV, som er den subjektive bevidsthedstilstand, er i stand til at skabe den objektive verden i sit eget billede. Det sidste HEH vil derfor være vidne til at det du er bevidst om dvs. YUD HEH VAV bliver en objektiv realitet.

Derved er mysteriet bag skaberens navn og realitet fuldbyrdet. For at resumere så repræsenterer YUD det at være bevidst, mens HEH er det at være bevidst om noget. VAV er at være det du før kun var bevidst om. Det sidste HEH er din synlige objektive verden.